Scootland.cz

Dvoutaktní motor

16. 7 2024
Dvoutaktní motor

Dvoudobý spalovací motor je pístový spalovací motor, jehož pracovní cyklus proběhne za jednu otáčku klikové hřídele. Na rozdíl od čtyřtaktního motoru u dvoutaktu nenajdeme žádné ventily ani rozvody. Je tedy konstrukčně jednodušší. Mazání obstarává olej rozpuštěný v benzinu. U starších dvoutaktů bylo třeba olej míchat s benzinem ručně, současné skútry mají oddělené mazání a starost o správný poměr tak odpadá.

A proč vlastně dvoutakt? Motor totiž pracuje narozdíl od čtyřtaktu právě na dvě doby, to znamená, že za jedno otočení klikové hřídele proběhnout v motoru dva cykly po sobě, jsou to:

  1. Sání a komprese – Píst se pohybuje od dolní úvratě směrem k horní úvrati. V klikové skříni vzniká podtlak a tím se nasaje do klikové skříně zápalná směs. Během pohybu pístu nahoru se uzavírá výfukový a přepouštěcí kanál. Směs v prostoru nad pístem (byla připravena dříve během druhé fáze) se stlačuje, nastává komprese a pod pístem probíhá důsledkem podtlaku sání.
  2. Expanze a výfuk – Těsně před horní úvratí přeskočí jiskra, nastává zážeh a expanze. Expanzí je píst tlačen z horní úvratě do úvratě dolní. Spodní hrana pístu uzavírá sací kanál. Směs v klikové skříni se pohybem pístu stlačuje. Při dalším pohybu pístu otevírá pravá horní hrana pístu výfukový kanál a vzápětí na to otevírá horní hrana pístu i přepouštěcí kanál a stlačená směs začne vytlačovat zbytky zplodin a dostává se do prostoru nad píst.

Názorně můžete celý proces vidět na následujícím obrázku:

Dvoutaktní motory se dnes používají většinou jen v objemu 50ccm, kde jsou s porovnání se složitějšími čtyřtakty výkonnější díky schopnosti dosáhnout vyšších otáček. V přímém srovnání tak nemá šanci padesátkový čtyřtakt obstát proti výkonnějšímu dvoutaktu, ovšem je to vykoupené vyšší spotřebou a hlučností.

Jiná situace panuje ve vyšších kategoriích, kde se síly rychle srovnávají.
V současné době jsou dvoutakty na ústupu kvůli vyššímu znečištění ovzduší, způsobenému olejem v palivu a nový skútr s tímto typem motoru již prakticky nekoupíte.

Teď už je jasno, jak dvoutakty fungují. Co Váš motor trochu poladit a dostat z něj pár koníku navíc? Jestli jste přikývli, pokračujte článkem Tuning 2T.