Scootland.cz

Grafy výkonu z brzdy

16. 7 2024
Grafy výkonu z brzdy

Po každém ladění v servisu u nás dostanete do ruky graf z motorové brzdy. V tomto článku si ukážeme, jak se v něm vyznat a co z něj můžete vyčíst

Do jednoho obrázku se dá vložit několik křivek a tak jednoduše porovnat stav před úpravou a po ní. Mějte na paměti, že maximální rychlost uvedená při měření je při provozu na silnici běžně cca o 10% nižší vlivem odporu vzduchu a hmotnosti jezdce.

Graf 1 - derestrikce

Graf popisuje stav skútru před a po odblokování a montáži streetového výfuku a sportovního variátoru.
Povšimněte si také spodních linek se čtverečky, které ukazují otáčky motoru.

Červený graf - Skútr s restrikcemi

Zablokovaný skútr jel 0-40km/h v 6,500 otáčkách za minutu, poté otáčky razantně rostou (spodní linka), to je důsledek restrikčního kroužku ve variátoru. Z grafu dále vyčteme že před úpravou měl skútr maximální výkon 3 koně a dosahoval rychlosti 40km/h.

Modrý graf - Skútr po úpravě

Už v rozsahu křivky je vidět více než znatelný rozdíl. Skútr dosahuje výkonu 5,7 koní (tedy téměr dvojnásobně více než s jakým výkonem k nám přijel) a maximální rychlost je 70 km/h. Je také dobré se podívat na otáčky, celé zrychlení se odehrává v 8,500 ot/min, kde má také skútr nejvyšší výkon. V těchto otáčkách je v rychlosti 5-65km/h, následuje plné otevření variátoru a zvýšení otáček na 9,000 ot/min při maximální rychlosti.

Graf 2 - optimalizace variátoru

Na tomto grafu je vidět provedená optimalizace variátoru. Vidíme, že maximální rychlost v obou případech zůstala stejná (variátor je tentýž a v otevřené poloze nemá hmotnost válečků vliv).

Modrý graf - Špatná kontrastní pružina

Z grafu je jasně patrné kolísání výkonu při zrychlování. To je dáno vyměklou kontrastní pružinou. Cílem optimalizace variátoru je tyto hluchá místa eliminovat a docílit lineární křivky, která plynule přechází až k samému konci bez jakýchkoliv větších výkyvů.

Červený graf - Vyměněná kontrastní pružina

Zde vidíme stav po úpravě. Špičkový výkon sice poklesl přibližně o 0,2 koně, ale skútr zrychluje plynule, bez výkyvů a především díky lepší pružnosti a reakci na plyn bude v provozu mnohem rychlejší než při původním nastavení.

Měření vašeho skútru

Věříme, že i vy se u nás zastavíte vyzkoušet, co váš skútr dovede a jak na tom s laděním jste.

Váš skútr řádně otestujeme na naší brzdě Amerschlager P4. Dostanete graf výkonu skútru a naše doporučení, co by bylo dobré zlepšit.