Scootland.cz

Tuning a záruka

15. 7 2024
Tuning a záruka

článek převzat z www.autodoplnky.cz

Problematika ohledně záruk na tuningové úpravy je věcí, která je sama o sobě velmi diskutabilní. Nelze zde totiž vytvářet žádné obecné závěry, a proto bude nejlépe, pokud posoudíte následující fakta sami:

ZÁRUKA NA VOZIDLO

Pokud provádíte jakoukoliv úpravu neschválenou výrobcem a vozidlo je v záruce, automaticky na tuto záruku ztrácíte nárok. Situace je ještě složitější v případě leasingu, pokud tak činíte bez souhlasu majitele vozidla, kterým je leasingová společnost.

ZÁRUKA NA PRÁCI

Solidní tuningové firmy dávají na provedenou práci záruku. Ta je ze zákona 3 měsíce, většinou dostáváte zhruba rok, avšak vztahuje se pouze na poskytnutý materiál. resp. provedenou práci, nikoliv však již na vlastní životnost např. celého motoru. Pokud dojde k poškození jakéhokoliv jiného komponentu díky nadměrnému výkonu, máte smůlu, protože riziko bylo na vaší straně. O tom, že životnost motoru po jeho úpravě nenaroste, spíše naopak, je zbytečné asi diskutovat. Týká se to samozřejmě i tuningu dalších komponentů - převodovky, brzdy apod.

ZÁRUKA NA TUNINGOVÉ DÍLY

Známá zásada, že na závodní motory se záruka nedává, může do jisté míry platit i u "civilního" tuningu. Pokud se upravený motor pohybuje na hranici možností, těžko se pak posuzuje, zda případná porucha vznikla vadou materiálu upravené součásti, nebo vaším nevhodným zacházením s motorem. Je proto lépe při tuningu nezacházet do extrémů nebo smířit se s tím, že případné škody budou nejspíše ve vaší režii. Problematické je také uplatňování záruky na tuningové válce, kdy k většině defektů dochází vlivem neodborné montáže, špatné směsi, nebo neopatrného záběhu. I zde platí známá zásada dvakrát měr, jednou řež!

Pokud dojde k havárii v důsledku poruchy nebo vlivu upravené součásti na vašem voze (např. brzdy), nepomůže vám ani záruka, pokud díl nebyl pro dané vozidlo schválen. Jestliže jste navíc způsobili další škodu, máte docela problém.